• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”
Ogłoszenia Burmistrza 11 Stycznia 2022

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 
Zgodnie z art. 18a. ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.), unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”.
W ramach przedmiotowego konkursu złożono 1 ofertę, która nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(-) Wiesław Janiszewski

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku” 52.5KB Plik: Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”

do góry