• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17...

Ogłoszenia Burmistrza 28 Kwietnia 2022

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.)

W terminie od 20 kwietnia 2022 roku do 26 kwietnia 2022 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

We wskazanym okresie 1 podmiot złożył propozycje zmian do projektu ww. uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2022r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z stanowiskiem Burmistrza do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. - wersja pdf

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. - wersja word

do góry