• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.01.2024 r.

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.01.2024 r.

Ogłoszenia Burmistrza 23 Stycznia 2024

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.01.2024 r.

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 571 ze zm.).

W terminie od 12 stycznia 2024 r. do 19 stycznia 2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować
o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Sprawozdanie z konsultacji-22.02.2024.doc 27.5KB Plik: Sprawozdanie z konsultacji-22.02.2024.doc

do góry