• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2024 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2024 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości ...

Ogłoszenia Burmistrza 21 Czerwca 2024

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2024 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2024 r.

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

W terminie od 14 czerwca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Sprawozdanie dot. konsultacji zwolnienia.docx 17.46KB Plik: Sprawozdanie dot. konsultacji zwolnienia.docx

top_baner
do góry