Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej ...

Ogłoszenia Burmistrza 20 Lutego 2020

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r.

 
Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 20 lutego 2020 roku

 
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

W terminie od 11 lutego 2020r. do 18 lutego 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r., dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.


Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:


Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r.

top_baner
do góry