Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ...

Ogłoszenia Burmistrza 18 Kwietnia 2019

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023


Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 kwietnia 2019r.


z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450 ze zm.).

W terminie od 08 kwietnia 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

 

do góry