• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ...

Ogłoszenia Burmistrza 13 Kwietnia 2022

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

 
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

W terminie od 6 do 12 kwietnia 2022 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Tym samym ww. podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie pisemnej, lub na wniosek minimum trzech organizacji mogły wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.


W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej 13 kwietnia 2022 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.


Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

do góry