• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2024 roku

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2024 roku

Ogłoszenia Burmistrza 25 Stycznia 2024

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2024 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

W terminie od 18 stycznia 2024 roku do 24 stycznia 2024 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 Czerwionka-Leszczyny

  Wiesław Janiszewski

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Sprawozdanie dot. konsultacji inkaso 25.01.2024.docx 17.26KB Plik: Sprawozdanie dot. konsultacji inkaso 25.01.2024.docx

do góry