• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 10 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 10 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 13 Listopada 2023

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 10 listopada 2023 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 10 listopada 2023 r.

z  przeprowadzonych konsultacji  z  organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z  2023 r. poz. 571).

W terminie od 02.11.2023 r. do 09.11.2023 r.  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie  projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W  ww. okresie żaden  podmiot nie wyraził opinii,ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej 24 listopada 2023r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. przyjęcia regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 10 listopada 2023r..PDF 190.61KB Plik: Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 10 listopada 2023r..PDF

do góry