• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 roku

Ogłoszenia Burmistrza 29 Stycznia 2024

W dniu 29 stycznia 2024 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 36/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 roku.

Konkurs projektów obejmuje następujące rodzaje wydatków:

  1. Realizację programów szkolenia sportowego.
  2. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych.
  3. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach.
  4. Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
  5. Wynagrodzenie trenerów, instruktorów.
  6. Pokrycie kosztów obsługi księgowej.
  7. Ubezpieczenia zawodników.
  8. Opłat regulaminowych, startowych i związkowych.
  9. Inne, które mogą być związane z realizacją celu.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/index.html 

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się kwotę w  wysokości 600 000,00 zł.

Termin składania wniosków od 29 stycznia 2024 roku od godz. 12 00 do 9 lutego 2024 roku  do godz. 14 00 .

Wnioski konkursowe na realizację zadań należy składać (w dwóch formach):

1) w formie elektronicznej poprzez generator wniosków www.witkac.pl, zamieszczony na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie,

2) w formie pisemnej:

    - w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9,

lub

    - za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: . Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku ofert w formie papierowej w Kancelarii decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

 

                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
                                                                                   (-) Wiesław Janiszewski

 

 

 Generator ofert online: www.witkac.pl

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Uchwała Nr XII-122-19.doc 208KB Plik: Uchwała Nr XII-122-19.doc
doc Zarządzenie Burmistrza ws ogłoszenia konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na 2024.doc 99.5KB Plik: Zarządzenie Burmistrza ws ogłoszenia konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na 2024.doc
doc Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na 2024 rok.doc 47KB Plik: Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na 2024 rok.doc

do góry