Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku

Ogłoszenia Burmistrza 31 Marca 2015

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu gminy w 2015 roku w przedmiocie:

  • realizacji programów szkolenia sportowego,
  • zakupu sprzętu sportowego,
  • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spełniające zapisy Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku), mogą składać w sekretariacie Urzędu wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektów określonych w ust. 1 w terminie: od 30 marca 2015 roku do 10 kwietnia 2015 roku.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku wraz załącznikiem.
  2. Wzór wniosku


do góry