• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku
Ogłoszenia Burmistrza 30 Sierpnia 2021

Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY


Ogłaszam rozpoczęcie terminu przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2022 roku. Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 w/w ustawy) w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w terminie do 30 września 2021 roku.

Na realizację inicjatyw lokalnych w 2022 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę 80 000,00 zł.

 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce Inicjatywa Lokalna - link do strony

Powiązane pliki.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku 23.5KB Plik: Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku
pdf Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku 245.35KB Plik: Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku
doc Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 117KB Plik: Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
doc Zarządzenie Nr 348/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku 43KB Plik: Zarządzenie Nr 348/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku
pdf Zarządzenie Nr 348/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku 343.41KB Plik: Zarządzenie Nr 348/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku

do góry