Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2020 roku

Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2020 roku

Ogłoszenia Burmistrza 21 Sierpnia 2019


O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że termin przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2020 roku mija w dniu 30 września 2019 roku.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9 w terminie do 30 września 2019 roku.

Wnioski o realizację zadania publicznego można składać w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 Ustawy. 

Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Zarządzenie Nr 402/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2020 roku, Zarządzenie Nr 450/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych oraz Zarządzenie Nr 352/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy w zakładkach: Inicjatywy Lokalne oraz Ogłoszenia Burmistrza.

 
Załączniki:

1. Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Zarządzenie Nr 402/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2020 roku.

3. Zarządzenie Nr 450/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej.

4. Zarządzenie Nr 352/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych.

5. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

do góry