• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji ...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji ...

Ogłoszenia Burmistrza 15 Lutego 2024

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie stanowiących własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 15.02.2024 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie stanowiących własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 15.02.2024 r. do 22.02.2024  r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.  w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny);

2.  pocztą elektroniczną na adres e-mail: pgn@czerwionka-leszczyny.com.pl

3.  za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, Al. Św. Barbary 6, tel. 32 42 959 90.

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Zarządzenie_konsultacje_organizacje.doc 37KB Plik: Zarządzenie_konsultacje_organizacje.doc
doc wzor_konsultacje_uwagi (1).doc 34.5KB Plik: wzor_konsultacje_uwagi (1).doc
doc Projekt uchwały Załącznik do Zarządzenia 75.doc 122KB Plik: Projekt uchwały Załącznik do Zarządzenia 75.doc

do góry