• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenia Burmistrza 7 Czerwca 2024

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 07.06.2024 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 07.06.2024 r. do 13.06.2024 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinię w formie pisemnej.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36B
(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  1. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 72 31 217

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36B, 32 43 12 039).

Powiązane pliki.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zarządzenie Nr 338/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 07 czerwca 2024 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 19.51KB Plik: Zarządzenie Nr 338/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 07 czerwca 2024 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
docx Projekt uchwały 14.74KB Plik: Projekt uchwały
docx Program - załącznik do uchwały 98.49KB Plik: Program - załącznik do uchwały
doc Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu aktu prawa miejscowego w ramach prowadzonych konsultacji społecznych 34.5KB Plik: Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu aktu prawa miejscowego w ramach prowadzonych konsultacji społecznych

top_baner
do góry