Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Ogłoszenia Burmistrza 9 Czerwca 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach. W terminie od 10 czerwca 2020 roku do 18 czerwca 2020 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie i uwagi.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: d.biblioteka@czerwionka-leszczyny.com.pl
3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach nr tel. 32 43 129 87.

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 194/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

2. Wzór zgłaszania opinii. wniosków i uwag do projektu uchwały

 

do góry