• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku...
Ogłoszenia Burmistrza 19 Kwietnia 2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 19.04.2022 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

W terminie od dnia 20.04.2022 r. do 26.04.2022 roku ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.
Wszelkie uwagi można zgłaszać:

  1. W formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny).
  2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: .
  3. Za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760.
    Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 160/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.04.2022 roku w sprawie konsultacji projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 350.44KB Plik: Zarządzenie Nr 160/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.04.2022 roku w sprawie konsultacji projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
doc Wzór zgłoszenia opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały 34.5KB Plik: Wzór zgłoszenia opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
pdf Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 84.23KB Plik: Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

do góry