• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Ogłoszenia Burmistrza 2 Listopada 2023

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny”.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 02.11.2023 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich  na terenie Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny”.

W terminie od 02.11.2023 r. do 09.11.2023 r.  ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.     w formie pisemnej na adres:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach,
ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach);

2.     pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl                                                                                

3.     za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 42 77 543 w 27;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach.

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zarządzenie konsultacje.docx 19.29KB Plik: Zarządzenie konsultacje.docx
pdf Projekt uchwały oraz załącznik.PDF 623.42KB Plik: Projekt uchwały oraz załącznik.PDF
doc wzor_zglaszania_opinii_konsultacje(2)(1).doc 34.5KB Plik: wzor_zglaszania_opinii_konsultacje(2)(1).doc

do góry