• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2023 r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2023 r.

Ogłoszenia Burmistrza 24 Stycznia 2023

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2023 roku.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 25.01.2023 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2023 r.

W terminie od 25.01.2023 r. do 31.01.2023 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

w formie pisemnej na adres:
1. Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach);
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl
3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 42 77 543 w 27;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora i Kierownika Pionu Służb Komunalnych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach.

Pliki do pobrania:

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Zarządzenie konsultacje.doc 20.5KB Plik: Zarządzenie konsultacje.doc
doc Uchwała dot. Programu opieki na 2023 rok.doc 14.5KB Plik: Uchwała dot. Programu opieki na 2023 rok.doc
doc Program opieki nad zwierzętami na 2023 rok.doc 39KB Plik: Program opieki nad zwierzętami na 2023 rok.doc
doc wzor_konsultacje_Uwagi(1).doc 17.5KB Plik: wzor_konsultacje_Uwagi(1).doc

do góry