• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych ...

Ogłoszenia Burmistrza 13 Listopada 2023

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13 listopada  2023 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 571), działających na terenie Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu  uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W terminie od 13 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:  

    Ośrodek Pomocy Społecznej

    44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 b

    (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu  uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach (ul. 3 Maja 36b,  tel. 32 43 12 039).

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zarządzenie.docx 19.09KB Plik: Zarządzenie.docx
docx Projekt uchwały.docx 16.29KB Plik: Projekt uchwały.docx
doc wzor_zglaszania_opinii_konsultacje(2)(2).doc 34.5KB Plik: wzor_zglaszania_opinii_konsultacje(2)(2).doc

do góry