Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania ...

Ogłoszenia Burmistrza 10 Lutego 2020

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r.

W terminie od 11 lutego 2020 r. do 18 lutego 2020 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka - Leszczyny ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka - Leszczyny ( decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2.pocztą elektroniczną na adres e-mail zgm@czerwionka-Leszczyny.com.pl

3.za pośrednictwem faksu pod numerem 32 431159

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 4311440 lub 4311232 wew. 14

 

Pliki do pobrania:


1. Zarządzenie Nr 45/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r.

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

 

 

top_baner
do góry