Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 8 Lipca 2008

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 oraz al. Św. Barbary 6 - w dniach od 14 lipca 2008 r. do 4 sierpnia 2008 rzostaną wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykazy te ukażą się na stronie internetowej: www.czerwionka-leszczyny.com.pl  

do góry