• język migowy

E-urząd

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
Adres platformy: http://epuap.gov.pl

Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego. Formularz można znaleźć odnajdując w "katalogu usług" UGIM Czerwionka-Leszczyny lub bezpośrednio klikając na poniższy odnośnik:  Bezpośrednie przejście do formularza

Adres skrzynki podawczej SEKAP

SEKAP: https://www.sekap.pl/id/22948 

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Skrytka ePUAP: /8411Z/UGIMCzerwionka

UWAGA!

 • W celu złożenia pisma (wniosku) do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
 • Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją".Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.
 • Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem lub za pomocą profilu zaufanego.
 • Co to jest profil zaufany i jak go wyrobić?
 • Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików:DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularzanie może przekroczyć 3 MB.
 • Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.

Platforma SEKAP

UWAGA!

 • Wyżej wymienione sprawy można załatwić również poprzez platformę SEKAP.
 • Do czego służy PeUP
 • Serwis PeUP służy do kontaktowania się z urzędem i wysyłania wniosków.
 • Dzięki PeUP klient (interesant) może załatwiać sprawy administracyjne przez Internet, bez konieczności pojawiania się w urzędzie osobiście.
 • PeUP tradycyjne papierowe formularze zostały zastąpione formularzami elektronicznymi. W formularzu elektronicznym należy wprowadzić swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą, podobnie jak należało to zrobić w formularzach papierowych.
 • Do wypełnienia i wysłania formularza niezbędna jest rejestracja w systemie (czyli założenie Skrzynki kontaktowej, a następnie zalogowanie się do niej), oraz posiadanie podpisu elektronicznego (niekwalifikowanego lub kwalifikowanego). Pisma można podpisywać przy pomocy podpisu w komórce.
 • Uzyskanie niekwalifikowanego podpisu CC SEKAP możliwe jest poprzez zarejestrowanie się na stronie http://cc.sekap.pl/.
top_baner
do góry