Strona główna/Urząd/Aktualności/Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami

Aktualności 3 Stycznia 2014

Jak wcześniej informowaliśmy, podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta zmianę stawki za gospodarowanie odpadami.

Dane dotyczące funkcjonowanie nowej ustawy przedstawiła radnym naczelnik wydziału gospodarowania odpadami Elżbieta Student. „W pierwszym kwartale funkcjonowania nowych przepisów ilość odpadów w naszej gminie wzrosła aż o 41%. W podziale na poszczególne frakcje - odpady zmieszane – wzrost o 16 %, odpady biodegradowalne wzrost o 244%, tworzywa sztuczne – wzrost o 162%, szkoło 77%, papier i tektura – wzrost o 100% i odpady wielkogabarytowe – wzrost o 439%” - wyliczyła E. Student.

W związku ze zmianą stawek za wywóz odpadów komunalnych dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych, na których odpady gromadzone są w sposób selektywny, właściciele tychże nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, to wymóg ustawowy. Obowiązek złożenia nowej deklaracji nie dotyczy nieruchomości, na których odpady gromadzone są w sposób nieselektywny oraz nieruchomości niezamieszkałych tj. placówek użyteczności publicznej, działalności gospodarczych, szkół, itp.

Zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany. Deklaracje przyjmowane będą od 14 do 27 stycznia br. w pok. nr 2, 7 oraz w punkcie informacyjnym mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Dodatkowo informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaokrąglić do pełnych złotych ( art.63 § 2 Ordynacji Podatkowej ). Sytuacja ta będzie miała miejsce w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych przez jedną bądź trzy osoby. Poniżej przedstawiamy przykłady jak powinno wyglądać wyliczenie opłaty według nowych stawek:

 


1) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 1 osobę:

1 x 10,50zł = 10,50zł

do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych 11 zł

(słownie złotych: jedenaście)

2) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 2 osoby:

2 x 10,50 zł = 21,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia jeden)

3) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 3 osoby:

3 x 10,50zł = 31,50zł

do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych 32 zł

(słownie złotych: trzydzieści dwa)

4) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 4 osoby:

4 x 10,50 zł = 42,00 zł

(słownie złotych: czterdzieści dwa)

5) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 5 osób:

4 x 10,50 zł = 42,00 zł

1 x 8,00 zł = 8,00 zł

do zapłaty 50 zł.

(słownie złotych: pięćdziesiąt)

6) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 6 osób:

4 x 10,50 zł = 42,00 zł

2 x 8,00 zł = 16,00 zł

do zapłaty 58 zł.

(słownie złotych: pięćdziesiąt osiem)

7) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 7 osób:

4 x 10,50 zł = 42,00 zł

3 x 8,00 zł = 24,00 zł

do zapłaty 66 zł

(słownie złotych: sześćdziesiąt sześć)

8) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 8 osób:

4 x 10,50 zł = 42,00 zł

4 x 8,00 zł =32,00 zł

do zapłaty 74 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt cztery).

do góry