• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 31 Października 2012

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
zaprasza do składania ofert na: 

Usługę transportową polegająca na przewozie 4 osób na Targi Gmina Investfield 2012 w Poznaniu na trasie Czerwionka-Leszczyny – Poznań, Poznań – Czerwionka-Leszczyny 
w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Oferta
  4. Wzór umowy

Sprostowanie z dn. 7.11.2012r. do Zaproszenia dotyczącego zadania:


Usługa transportowa polegająca na przewozie 4 osób na Targi Gmina Investfield 2012 w Poznaniu na trasie Czerwionka-Leszczyny – Poznań, Poznań – Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wciągniecie ręki – promocja terenów inwestycyjnych” 

W pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Wymagania wobec Wykonawców ppkt f) winien brzmieć: 
f) Który przedstawi min. 2 referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi transportowej krajowej z ostatnich dwóch lat. 

Sprostowanie z dn. 7.11.2012r. 

do góry