Strona główna/Urząd/Aktualności/Zapraszamy na obchody jubileuszu Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Zapraszamy na obchody jubileuszu Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 3 Lutego 2011

"Szkoło przedziwnej urody,

Miasto w zadymce zieleni,

Tu się uczyli pogody

Synowie rybnickiej ziemi"

W. Szewczyk 

JUBILEUSZ ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodając blasku, czasem zacierając obraz, jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie dawne chwile. Trudno, bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Nasze Liceum Ogólnokształcące obchodzi dwudziestą rocznicę powstania, również w 2011 roku przypada dwudziesta rocznica śmierci patrona szkoły - Wilhelma Szewczyka.


Historia szkoły

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Czerwionce rozpoczęła się - 2 września 1991 r. szczególną uroczystością – powitaniem roku szkolnego w nowej szkole. Rolę gospodarzy pełnili dyrektorzy: LO - mgr Wiesław Janiszewski, ZSG - mgr Jan Śmietana i mgr Edward Smusz. 

"Nasza szkoła średnia, dla naszych dzieci, która wrośnie w czerwieńsko-leszczyński krajobraz i będzie współtworzyć historię tej śląskiej ziemi" - wspomina chwile sprzed dwudziestu lat pani Eugenia Wiatrak - były dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, nauczyciel ZS w Czerwionce.

W roku szkolnym 1995/1996 nastąpiły kolejne zmiany, powstał Zespół Szkół kształcący uczniów w ramach - Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych a w kolejnych latach Liceum Zawodowego i Policealnego Studium Zawodowego.

Teraźniejszość 

Dziś Zespół Szkół kształci uczniów w różnych kierunkach, w ramach liceum, technikum, szkoły zawodowej. Szkoła szczyci się osiągnięciami swych uczniów w dziedzinach literackich, matematyczno – fizycznych, plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, sportowych, kulinarnych. Wielkim sukcesem są projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius owocujące wspaniałymi działaniami i współpracą międzynarodową.

Zespół Szkół stwarza swym uczniom możliwość realizacji pasji, rozwijania zainteresowań - "Myślę, że szkoła zmienia się nieustannie, od jej powstania, następował niekończący się ciąg otwierania nowych klas, nowych kierunków. Stworzono też sporo nowych pracowni, przybyło wiele pomocy dydaktycznych, znaczna część pomieszczeń została wyremontowana. Oczywiście najważniejsze było oddanie do użytku w 2006 roku sali gimnastycznej. Uzyskaliśmy wówczas oprócz sali gimnastycznej niesamowitą ilość sportowych pomocy dydaktycznych oraz możliwość wykorzystania sali jako auli. Szkoła wciąż otwiera nowe kierunki, ostatnio we współpracy ze spółką Karbonia został stworzona nowa pracownia elektrotechniczna na terenie warsztatów szkolnych. Jeśli dojdzie do otwarcia kopali wrócimy do korzeni - znowu będziemy kształcić w zawodach górniczych" – mówi obecnyDyrektor Zespołu Szkół – mgr Piotr Buchta.

Jubileusz 

Główna uroczystość jubileuszowa została przewidziana na 30 marca 2011 r. Organizatorzy planują następujący jej porządek :

 • Msza święta.
 • Przejazd autokarami z kościoła do szkoły.
 • Uroczysta akademia w nowej sali gimnastycznej .
 • Występy artystyczne.
 • Zwiedzanie wystawy poświęconej Wilhelmowi Szewczykowi .
 • Prezentacja albumu poświęconego szkole i jej patronowi .
 • Prezentacja projektu "Fotoobiektywni" oraz " W drodze do dziennikarstwa".
 • Prezentacja publikacji opracowanej przez uczniów szkoły z okazji jubileuszu.
 • Zwiedzanie szkoły.
 • Loteria dla gości i młodzieży.
 • Poczęstunek.

Wydarzenia towarzyszące

  • Festyn we współpracy z Urzędem Gminy oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w ramach obchodów Dni Czerwionki – Leszczyn (czerwiec 2011)
  • Konkurs dla gimnazjalistów dotyczący życia i twórczości Wilhelma Szewczyka ( luty 2011)
  • Konkurs Recytatorski
  • Spotkanie poetyckie dotyczące osoby patrona - Wilhelma Szewczyka.
  • Konkurs na najlepszą prezentację ukazującą sylwetkę patrona szkoły .
 

Zaproszenie 

Zadaniem każdej szkoły jest kształcenie i wychowanie, ale również wyposażenie absolwenta w umiejętności rozróżniania dobra i zła, prawdy i błędu, spraw ważnych i błahych. Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach postrzegany na terenie gminy i powiatu jako szkoła środowiskowa chce służyć swym uczniom jako oparcie w momencie ich wchodzenia w dorosłe życie.

Zapraszamy wszystkich uczniów i absolwentów Zespołu Szkół, którzy jeszcze pamiętają dźwięk szkolnego dzwonka na uroczyste jubileuszowe obchody lub imprezy im towarzyszące.

Szczególne zaproszenie kierujemy do władz powiatowych, samorządowych, oświatowych: Starostwa Powiatowego w Rybniku, Urzędu Gminy i Miasta – Czerwionka - Leszczyny, Kuratorium Oświaty - będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas jubileuszu.

Zaproszenie przesyłamy również do wszystkich instytucji współpracujących ze szkołą na przestrzeni lat, "przyjaciół szkoły", sponsorów. 

Nieodłączną cechą młodych ludzi jest pragnienie zmian i chęć naprawiania świata, wyrażamy nadzieję, że twórczy zapał, kreatywność nigdy nie opuści uczniów i pracowników ZS w Czerwionce – Leszczynach.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Czerwionce 

do góry