Strona główna/Urząd/Aktualności/Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych przez organizacje pozarządowe ...

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych przez organizacje pozarządowe ...

Aktualności 9 Maja 2016

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.), zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku. OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku ogłaszam zakończenie naboru wniosków.

Do pobrania:

  • Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków

 

 

do góry