ZAWIADOMIENIE

Aktualności 16 Maja 2013
Zawiadamia się mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, że ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz.1407) wprowadzono ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego, polegające na możliwości zastosowania instytucji automatycznego wymeldowania osoby z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas dokonywania zameldowania w nowym miejscu pobytu.
do góry