Strona główna/Urząd/Aktualności/Wręczono nagrody gospodarcze "Diament Biznesu"

Wręczono nagrody gospodarcze "Diament Biznesu"

Aktualności 12 Lutego 2017

W miniony piątek w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyło się wręczenie nagród gospodarczych Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu 2016”. Uroczystość stanowiła formę podziękowania złożonego na ręce przedsiębiorców, którzy rozwijając swoje firmy i ich potencjał, jednocześnie budują w  Gminie wizerunek biznesu odpowiedzialnego, dbającego o zrównoważony rozwój i otoczenie zewnętrzne. Zapewniają miejsca pracy i wytwarzają produkty, będące doskonałą wizytówką, marką miejscowości.

 

Na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przybyli:

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec

Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda wraz z radnymi,

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej – Tadeusz Donocik

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rybniku Andrzej Żylak

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Anna Michalczyk

Przedstawiciel biura posła na Sejm RP Marka Krząkały Łukasz Kłosek

Przedstawiciel biura Senator RP Izabeli Kloc Cezary Rajca

Wiceburmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Andrzej Raudner

Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik

Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Justyna Domżoł

Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło

oraz

nagrodzeni i nominowani przedsiębiorcy oraz przedstawiciele firm działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski składając gratulacje na ręce obecnych na sali przedsiębiorców, nawiązał do roku 2000, w którym zlikwidowano największy zakład pracy funkcjonujący na terenie Gminy – kopalnię „Dębieńsko”: „Dziękujemy, że luka po kopalni została wypełniona w tak wspaniały i odpowiedzialny sposób. Dziękujemy za trud i wysiłek włożony na rzecz naszych mieszkańców, a także za ogromną bezinteresowną działalność społeczną i ocalanie dziedzictwa miejscowości. W imieniu społeczności lokalnej wszystkim przedsiębiorcom składamy serdeczne podziękowania”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda podziękował za inicjatywę doceniania lokalnego biznesu i współpracę pomiędzy samorządem a biznesem.Kapituła nagrody w składzie:

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda

Pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik

Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik

Przewodnicząca komisji działalności gospodarczej, promocji i rozwoju Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Jolanta Szejka

działając na mocy uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 3 lutego obradowała i spośród zgłoszonych nominacji wyłoniła laureatów nagrody gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu 2016”.

 

 

Laureatem w kategorii „Firma roku” została firma:

Tenneco Silesia Stanowice

Nagrodę z rąk członków Kapituły odebrał Henryk Michalik, dyrektor firmy.

Firma TENNECO jest amerykańską spółką notowaną na giełdzie nowojorskiej, posiadającą ponad 90 fabryk na całym świecie, produkujących układy wydechowe oraz amortyzatory do wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, oraz maszyn budowlanych i rolniczych oraz statków i lokomotyw. W roku 1997 w Rybniku powstała pierwsza polska fabryka układów wydechowych tej firmy, a w roku 2000 w Gliwicach fabryka amortyzatorów. Trzy lata później, zorganizowany został w Poznaniu mały zakład filialny fabryki w Rybniku, produkujący i dostarczający układy wydechowe do tamtejszej fabryki VW. Po wyczerpaniu dalszych możliwości rozbudowy fabryki w Rybniku, w roku 2014 podjęto decyzję o budowie fabryki układów wydechowych w pobliskich Stanowicach. Po dziesięciu miesiącach prac budowlanych, 5 maja roku 2015 odbyła się uroczystość otwarcia tej najnowocześniejszej fabryki TENNECO. Obecnie, Firma zatrudnia w Polsce ponad 4000 osób, z czego ponad 2300 pracuje w fabryce w Rybniku i prawie 350 w nowym zakładzie „TENNECO Silesia” w Stanowicach, produkującym układy wydechowe do Mercedesa i BMW.

 

 

Laureatem nagrody w kategorii „Produkcja” została:

SILESIA MEBLE Stanowice

Nagrodę odebrała Prezes Zarządu firmy Michalina Koć – Mniszko.

Firma SILESIA MEBLE Spółka z o.o. powstała w roku 2009. Zajmuje się projektowaniem, dostawą i wdrażaniem systemów z zakresu magazynowania oraz archiwizowania. Spółka powstała na bazie wieloletniego doświadczenia fachowców działających w branży. Wiarygodność, rzetelność i gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług potwierdzają jej partnerzy handlowi. W ciągu 7 lat swojej działalności spółka stale się rozwija, powiększając swoje przychody, co skutkuje zwiększeniem zatrudnienia oraz szeroką współpracą z firmami podwykonawczymi z terenu Gminy i Miasta.Działania firmy o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym sprawiają, że jest ona doskonałym ambasadorem Czerwionki-Leszczyn, kreując wizerunek gminy jako miejsca o dużym potencjale handlowym i inwestycyjnym.

 

Firma wspiera finansowo organizacje i instytucje społeczne: dziecięce i sportowe działające na terenie naszej Gminy.

 

Laureatem w kategorii „Usługa” została Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARLIK",

a nagrodę odebrał Prezes firmy Leszek Wołczyk.

 

W procesie reorganizacji przemysłu węglowego w roku 1990 w wyniku połączenia zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z częścią zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, zarejestrowana została Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karlik” z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach. Zasoby spółdzielni tworzą 54 budynki mieszkalne o łącznej ilości 2019 mieszkań oraz 4 budynki użytkowe. W okresie działalności Spółdzielnia przeprowadziła m.in. działania o charakterze termomodernizacyjnym, takie jak modernizacja sieci centralnego ogrzewania, która znacznie obniżyła zużycie ciepła, oraz ocieplenia budynków i stropów. We własnym zakresie, z sukcesami, stara się pozyskiwać środki na inwestycje. Spółdzielnia „Karlik” kontynuuje politykę umacniania samorządności w zarządzaniu. Ważne dla mieszkańców decyzje podejmowane są w oparciu o referenda, ankiety czy przeprowadzane sondaże wśród lokatorów. Spółdzielnia zacieśnia współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Policją i Strażą Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa na jej terenach, a przy pomocy i zaangażowaniu mieszkańców prowadzi rewitalizację terenów zielonych.

 

Laureatem w kategorii „Handel” została firma: „Jaruga” Spółka Jawna

Nagrodę odebrali właściciele firmy - Maria i Eugeniusz Jarugowie.

 

Firma „JARUGA” działa na terenie dzielnicy Leszczyny od roku 1996. Swą działalność rozpoczęła uruchomieniem sklepu spożywczego. Na przestrzeni 20 lat działalności Firma rozwijała się bardzo dynamicznie, zapewniając klientom coraz szerszy asortyment usług. W skład Firmy wchodzą obecnie: sklep spożywczy, sklep komputerowy, sklep tekstylny oraz drogeria. Firma „JARUGA” jest firmą rodzinną. Oprócz właścicieli zatrudnia obecnie 7 osób. Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, korzysta z funduszy unijnych na utworzenie nowych stanowisk pracy, zatrudnia stażystów oraz szkoli uczniów. Jest zaangażowanym i odpowiedzialnym członkiem społeczności lokalnej. Przez cały okres działalności Firma współpracuje z placówkami oświatowymi oraz z Radą Dzielnicy Leszczyny Osiedle. Firma "JARUGA" chętnie wspomaga wszelkie działania charytatywne, organizuje pomoc dla ludzi ubogich, dba o wygląd i bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu.

 

Laureatem w kategorii „Wybitne Zaangażowanie Społeczne” została firma

ROJEK-DECOR S.A.,

a wyróżnienie odebrał przedstawiciel firmy Szymon Fuks.

 Firma ROJEK-DECOR S.A. rozpoczęła działalność w roku 1983. Początkowo zajmowała się sprzedażą kwiatów ciętych i doniczkowych oraz artykułów dekoracyjnych. W roku 1990 nastąpił znaczny rozwój Firmy dzięki rozpoczęciu importu sztucznych kwiatów bezpośrednio z dalekiego wschodu. Pozwoliło to na rozszerzenie oferty sprzedaży o wysokiej jakości towary w konkurencyjnych cenach. Obecnie, Firma oferuje szeroką gamę różnorodnych produktów ceramicznych, kwiatów i drzew sztucznych, świec, tekstyliów, a także duży wybór artykułów z suszu i wikliny. Firma zatrudnia na stałe ok. 100 wykwalifikowanych pracowników. Systematycznie uczestniczy we wszystkich znaczących targach branżowych, dążąc do tego, aby produkty przez nią oferowane zgodne były z aktualnymi światowymi trendami. Firma ROJEK-DEKOR od ponad 15 lat jest sponsorem strategicznym klubu sportowego KS „Decor” Bełk, poprzez organizacyjne i finansowe wpieranie jego działalności.

 

Zgodnie z regulaminem, Burmistrz Gminy i Miasta może przyznać nagrodę gospodarczą o charakterze specjalnym. Tę nagrodę otrzymał NZOZ MEDIPOZ.

Firmę reprezentowały: Prezes Zarządu Barbara Walczak  oraz Wiceprezes Jolanta Nych.

Spółka powstała 1 stycznia 2002 roku z przekształcenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach. W chwili powstania Firma świadczyła usługi jedynie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii oraz laryngologii. Znaczący rozwój Firmy nastąpił w roku 2006 po przejęciu pomieszczeń zajmowanych przez Unię Bracką. Poszerzono wówczas usługi o kolejne poradnie specjalistyczne tj chirurgiczną, urazowo-ortopedyczną, neurologiczną, okulistyczną, medycyny pracy, pracownię RTG, USG, audiometrii, spirometrii, pracownię fizykoterapii, poradnię zdrowia psychicznego i sklep medyczny. Spółka MEDIPOZ udziela usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla 13 tysięcy zadeklarowanych do niej pacjentów, natomiast w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, rehabilitacji oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców całej gminy. Z chwilą powstania, Spółka zatrudniała 21 pracowników i zajmowała powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Aktualnie zatrudnia 90 osób i realizuje usługi w 3 lokalizacjach tj. Czerwionka, Dębieńsko i Rybnik Kamień. W dwóch lokalizacjach jest właścicielem zajmowanych pomieszczeń. W tym roku firma obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Przez cały okres swojej działalności Spółka MEDIPOZ pracuje nad doskonaleniem jakości świadczonych przez jej pracowników usług medycznych czego dowodem jest posiadanie dwóch certyfikatów jakości ISO oraz certyfikatu Przyjazna Przychodnia. Aktualnie jest największą Firmą medyczną na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny oraz Powiatu Rybnickiego.

 

W czasie Gali Biznesu złożono również podziękowania przedsiębiorcom wspierających lokalnych seniorów. Gmina przystąpiła do programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”, w ramach którego uruchomiona została karta miejska Ogólnopolskiej Karty Seniora, uprawniająca do korzystania z szeregu ulg proponowanych przez partnerów karty. Do projektu przyłączyły się następujące firmy i instytucje:

Studio fryzjerskie „Anna”

Lesz Sp. z o o Zakłady Przetwórstwa Mięsnego

Restauracja „Arkadia”

Restauracja „Kibic”

Intermarche Czerwionka – Leszczyny

Sklep odzieżowy Mija

Oceanic Studio Urody

Piekarnia – Cukiernia Tomasz Barański

Barbara Beauty – Gabinet Kosmetyki Estetycznej, Rybnik

CKE

MOSiR

NZOZ Medipoz

FUH Wulkanex

 

Podczas uroczystości nastąpiło także wręczenie przez przedstawiciela „Głosu Seniora” Marka Pilcha na ręce burmistrza Wiesława Janiszewskiego certyfikatu Gminy przyjaznej seniorom, a także przekazanie pierwszej, symbolicznej Karty Seniora koordynatorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Krystianowi Wyleżołowi. Karty będzie można już od jutra odbierać w siedzibie UTW.

 

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała Formacja Taneczna ZYGZAK oraz kwintet wokalny The Feel Harmonic.

 

do góry