Strona główna/Urząd/Aktualności/Więcej dla szkół!

Więcej dla szkół!

Aktualności 5 Grudnia 2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało dwa wnioski opracowane i złożone przez Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dotyczące zwiększenia ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Co oznacza, że do gminnych szkół trafi ponad 150 tys. zł więcej!

 


Z ogólnej kwoty subwencji wyodrębnia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.) rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4 %.

"Ogółem subwencja oświatowa Gminy została zwiększona o kwotę: 153 288 zł, z czego 103 288 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic szkolnych oraz 50 000 zł na zwiększenie zadań związanych z doposażeniem w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6-letnich" - wyjaśnia Iwona Flajszok, naczelnik wydziału edukacji w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Przyznana kwota została rozdzielona proporcjonalnie do kwot konsultowanych we wnioskach z dyrektorami szkół. Świetlice szkolne doposażono w następujących jednostkach: Zespół Szkół  nr 1 w Leszczynach kwotą 8570 zł, Zespół Szkół nr 2 w Czerwionce – 5509 zł, Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce – 8851 zł, Zespół Szkół nr 4 w Czuchowie – 8979 zł, Zespół Szkół nr 5 w Bełku – 17 711 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 7263 zł, Szkoła Podstawowa nr 8 – 8983 zł, Szkoła Podstawowa w Książenicach – 8983 zł, Szkoła Podstawowa w Palowicach – 8977 zł, Szkoła Podstawowa w Przegędzy – 5981 zł do Szkoły Podstawowej w Stanowicach trafiło 2462 zł a do Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach – 11 019 zł. Wysokość kwoty w tym przypadku była uzależniona m.in. od kwoty wnioskowanej przez dyrektorów oraz warunków organizacyjnych pracy świetlic tj. jednej świetlicy w szkołach samodzielnych czy też dwóch świetlic funkcjonujących
w zespołach szkół.

Na doposażenie w sprzęt w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6-letnich dodatkowe środki otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 7 266zł., Zespoły Szkół nr: 1, 2, 3 i 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 7 116 zł., Zespół Szkół nr 4 - 7 154 zł. W tym przypadku podstawą wnioskowania o zwiększenie subwencji była liczba dzieci 6-letnich rozpoczynających naukę w danej szkole.

do góry