Strona główna/Urząd/Aktualności/Uzupełniający nabór na ławników na kadencję 2020 - 2023

Uzupełniający nabór na ławników na kadencję 2020 - 2023

Aktualności 18 Maja 2020

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020 - 2023 poprzez dokonanie dodatkowego wyboru ławników w następującej ilości:

 - do Sądu Okręgowego w Gliwicach: 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 - do Sądu Rejonowego w Rybniku: 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia kandydata na ławnika, wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/rada_miejska/index.html  w zakładce „Nabór na ławników sądowych”.

do góry