Strona główna/Urząd/Aktualności/Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni

Ogłoszenia Burmistrza 12 Sierpnia 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Zgodnie z art. 18a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni.

W ramach przedmiotowego konkursu nie złożono żadnej oferty.

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni 163.63KB Plik: Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni

do góry