• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

Aktualności 31 Sierpnia 2009
W dniu 1 września br, w ramach projektu "Inicjatywa" o godz. 15:00 rozpoczyna się w MOK w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności nr 2, bezpłatne 5-dniowe szkolenie dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Szkolenie prowadziły będą doradcy - konsultanci z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor – p. Izabela Hetmańska i p. Natalia Sadowska. 

Szkolenie zorganizowane zostało z inicjatywy Pana Burmistrza W. Janiszewskiego przy współpracy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. W Żorach. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbyło się w dniu 11 sierpnia 2009 roku o godz. 16:00 w Sali Rady UGiM w Czerwionce – Leszczynach, przy ul. Parkowej nr 9.
Ustalono, że szkolenia będą się odbywać od 1 września w każdy wtorek od godz. 15:00 do 21:00 
Szkolenie obejmować będzie m.in. tematykę pomocy doradczej z księgowości, pisania projektów, wypełniania wniosków w celu pozyskiwania dotacji finansowej spoza Gminy, pomocy prawnej oraz przygotowania strony internetowej. Szkolenie zakończy się otrzymaniem certyfikatu. 

Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać u inspektora Jana Grzegorzyca w Biurze Polityki SpołecznejUGiM w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności nr 2a, nr tel. 032 43 15 975 
do góry