Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych...

Ogłoszenia Burmistrza 10 Października 2018

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 października 2018 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

W terminie od 2 października 2018 roku do 8 października 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

 
W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.


Pliki do pobrania:

1.Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz dnia 9 października 2018 roku

2. Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian ststutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

do góry