Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 12 Września 2012

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2012 roku z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Plik do pobrania:
Treść sprawozdania

do góry