• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 roku z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 roku z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 28 Marca 2023

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 roku z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie § 7 ust. 4 Uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z późn. zm. (Dz. Urz. Woj., Śl. z 2016 r., poz. 2969 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z późn. zm. (Dz. Urz. Woj., Śl. z 2016 r., poz. 2969 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 125/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Konsultacje dotyczyły projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Sołectwa Bełk, Sołectwa Książenice, Sołectwa Palowice, Sołectwa Przegędza, Sołectwa Stanowice, Sołectwa Szczejkowice, Dzielnicy Czerwionka Karolinka, Dzielnicy Czerwionka Centrum, Dzielnicy Czuchów, Dzielnicy Dębieńsko, Dzielnicy Leszczyny Osiedle, Dzielnicy Leszczyny Stare, Osiedla Malenie.

 

Konsultacje przeprowadził zespół w składzie:

  • Alina Kuśka - Przewodnicząca,
  • Sylwia Gruszkiewicz - Członek.

 

Konsultacje społeczne w formie:

  • wyłożenia w punkcie konsultacyjnym, który mieścił się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbyły się według harmonogramu:

 

Data

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9 (pokój nr 10)

22.03.2023 r.

7.30-15.30

23.03.2023 r.

7.30-15.30

24.03.2023 r.

7.30-14.00

27.03.2023 r.

7.30-17.00

  • informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii, które miały miejsce od 22 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Konsultacje polegały na kierowaniu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemnych opinii mieszkańców jednostek pomocniczych gminy na formularzu zgłaszania opinii.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy jednostek pomocniczych gminy: Sołectwa Bełk, Sołectwa Książenice, Sołectwa Palowice, Sołectwa Przegędza, Sołectwa Stanowice, Sołectwa Szczejkowice, Dzielnicy Czerwionka Karolinka, Dzielnicy Czerwionka Centrum, Dzielnicy Czuchów, Dzielnicy Dębieńsko, Dzielnicy Leszczyny Osiedle, Dzielnicy Leszczyny Stare, Osiedla Malenie.

 

Przebieg i wynik konsultacji:

  • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Parkowej 9 oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl w dniu 14 marca 2023 r.
  • W terminie przewidzianym do przeprowadzenia konsultacji do punktu konsultacyjnego nie zgłosiły się żadne uprawnione osoby oraz nie wpłynął żaden formularz zgłaszania opinii.

 

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 roku z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i.doc 42KB Plik: Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 roku z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i.doc
pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 roku z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i.pdf 1.31MB Plik: Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 roku z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i.pdf

do góry