• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 roku

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 roku

Ogłoszenia Burmistrza 29 Marca 2023

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

W terminie od 16 marca 2023 roku do 22 marca 2023 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

 
W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Sprawozdanie.pdf 571.8KB Plik: Sprawozdanie.pdf

do góry