• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Spotkanie informacyjno-doradcze on-line w sprawie naboru wniosków KFS

Spotkanie informacyjno-doradcze on-line w sprawie naboru wniosków KFS

Aktualności 14 Stycznia 2022

Powiatowy Urząd Pracy Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze on-line w sprawie naboru wniosków KFS

Plakat

Spotkanie informacyjno-doradcze w sprawie naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2022 r. odbędzie się 25 stycznia 2022 r. o godzinie 10.0. W trakcie spotkania uczestnikom zostaną przedstawione podstawowe informacje o celach i zasadach funkcjonowania KFS, priorytetach wydatkowania środków w 2022 r. oraz regulaminie naboru i oceny wniosków. Będzie również istniała możliwość zadawania pytań.

Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia 21 stycznia 2022 r. wysyłając e-mail na adres , w treści wpisując nazwę firmy oraz osobę do kontaktu. Na podany adres e-mail zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące sposobu dołączenia do spotkania.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie trwał w dniach od 2.02.2022 r. do 3.02.2022 r. w godzinach od 7.00-14.30.

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2022:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć
  działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki
  nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

Ze środków KFS można sfinansować:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień
  zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym
  kształceniu.

Wysokość dofinansowania wynosi 80% lub w przypadku mikroprzedsiębiorstw 100%.

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, Dział ds. Szkoleń i Programów - pokoje 102 i 103,
tel. 32 422 60 95 wew. 202 do 204.

do góry