Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 2 Grudnia 2014

28 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Uroczyste ślubowanie złożył także burmistrz Wiesław Janiszewski.

 

Rada obradowała w składzie dwudziestoosobowym, nazwisko radnego z okręgu wyborczego nr 16 zostanie wyłonione w nowych wyborach. „Kalendarz mówi, że do wyborów uzupełniających może dojść najpóźniej na przełomie lutego i marca” – wyjaśniał zgromadzonym Józef Zaskórski, sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionce-Leszczyny, który wręczył także radnym zaświadczenia o wyborze.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni złożyli uroczyste ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Przypomnijmy, że Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach tworzą: Wacław Brózda, Grażyna Strzelecka, Artur Sola, Grzegorz Płonka, Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny, Janina Binda, Jan Pala, Józef Szczekała, Antoni Procek, Stefania Szyp, Janusz Babczyński, Bogdan Knopik, Jolanta Szejka, Marek Szczech, Bernard Strzoda, Ryszard Jonderko, Jerzy Kapszewicz, Izabela Tesluk.

Następnie, radni wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady Miejskiej oraz jego zastępców. Przewodniczącym został Bernard Strzoda, uzyskując poparcie 18 radnych (1 głos przeciw, a 1 nieważny).

– "Bardzo dziękuję za uzyskane zaufanie. Będę się starał, aby Rada Miejska funkcjonowała zgodnie i dla dobra naszych mieszkańców. Chciałbym także pogratulować wszystkim wybranym, którzy zdobyli mandat zaufania swoich wyborców, aby udało im się zrealizować zamierzone cele i spełnić zarazem oczekiwania mieszkańców" – mówił Bernard Strzoda.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali: Grzegorza Płonka, Antoni Procek i Józef Szczekała.

Swoje ślubowanie złożył także burmistrz Wiesław Janiszewski: „Obejmując Urząd Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

– "Serdecznie gratuluję wszystkim radnym, a przewodniczącemu wyboru na tak zaszczytną funkcję - powiedział burmsitrz W. Janiszewski. - Raz jeszcze pragnę podziękować i pogratulować moim kontrkandydatom, na urząd gospodarza gminy. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy potrafili pogratulować mi zwycięstwa i wypowiedzieli ważne dla mnie zdanie o chęci podjęcia współpracy dla dobra naszej gminy. Dziękuję panu Wacławowi Bróździe i panu Leszkowi Salamonowi, którzy zadeklarowali tę współpracę z burmistrzem gminy, który przez mandat społeczny ma godnie reprezentować mieszkańców i robić wszystko, by gmina była jak najlepiej postrzegana, i by mieszkańcom żyło się tu jak najlepiej. Gratulując radnym, chcę podkreślić, że od tej kadencji rola radnego nie jest do końca rolą polityczną. Wszyscy jesteście radnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i o tym należy pamiętać w czasie procedowania uchwał oraz przy realizowaniu zadań. Proszę więc o współpracę”.Burmistrz pogratulował także Grzegorzowi Wolnikowi, pełnomocnikowi ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki, który został radnym województwa.

Wczoraj zaś, podczas pierwszej sesji sejmiku, Grzegorz Wolnik został wybrany Przewodniczącym Sejmiku Śląskiego.do góry