Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 2 Grudnia 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
8 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji inauguracyjnej w dniu 28 listopada 2014r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja o bieżące jkorespondencji.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 2. składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

 3. powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 4. składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju,

 5. powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 6. składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,

 7. powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 8. składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,

 9. powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 10. składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 11. powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 12. składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

 13. powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej akresu działania oraz liczby członków,

 14. składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami

 15. powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 16. składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

 

 1. Informacja nt.bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry