• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.09.2022r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.09.2022r.

Aktualności 28 Września 2022

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 26 sierpnia i 13 września 2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskie i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:

1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak trybu ich pobierania,
4) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Gardabani w Gruzji,
5) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Bad Sachsa w Niemczech,
6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Projekty Uchwał

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry