• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 27.05.2022r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 27.05.2022r.

Aktualności 20 Maja 2022

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
27 maja 2022 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 29 kwietnia 2022 r. i 17 maja 2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej,
4) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Rakiszki na Litwie,
5) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Batumi w Gruzji,
6) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/59/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania w Gminie i Mieście Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu,
7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu,
8) podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
9) podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Projekty uchwał
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry