• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 22.09.2023r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 22.09.2023r.

Aktualności 18 Września 2023

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców,  iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się  22 września 2023 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.

Tematyka sesji przewiduje:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.

3.   Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 sierpnia 2023 r.

4.   Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

5.   Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.

6.   Informacja o bieżącej korespondencji.

7.   Podjęcie uchwał:

1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023,

3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtys w sołectwie Książenice i sołectwie Przegędza,

5) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza,

6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Projekty uchwał

8.    Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

9.    Wolne głosy.

10.  Zakończenie.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Leszek Salamon

 

do góry