• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 10 lutego 2023 r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 10 lutego 2023 r.

Aktualności 10 Lutego 2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda informuje Mieszkańców, że sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 10 lutego 2023 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.

 


Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu: 15 grudnia 2022r., 29 grudnia 2022r., 2 lutego 2023r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
 6. Informacja o bieżącej korespondencji.
 7. Podjęcie uchwał:
  - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023,
  - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ThinkTank - Genesis Poloniae z Poznania o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - prof. Stanisława Wojciechowskiego,
  - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2023 rok,
  - podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
  - podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych,
  - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku,
  - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2023-2026”,
  - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 9. Wolne głosy.
 10. Zakończenie.

 

 

do góry