Strona główna/Urząd/Aktualności/Schetynówka otwarta

Schetynówka otwarta

Aktualności 31 Sierpnia 2010

30 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie ul. Powstańców Śl. w dzielnicy Leszczyny Stare, która została zmodernizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Prace rozpoczęły się w kwietniu 2010 r., a ich zakres obejmował: całkowitą rozbiórkę starej nawierzchni, wykonanie koryta drogi, podbudowę, ustawienie krawężników i ułożenie warstwy wiążącej na całym odcinku drogi oraz chodników i wjazdów do posesji.
Ułożona została również warstwa ścieralna na całej długości drogi, wykonano humusowanie poboczy, porządkowanie terenu. Prace kończyło ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.
Podczas trwania remontu nie wystąpiły większe trudności w realizacji robót, które mogłyby mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia zadania, dlatego już w sierpniu droga mogła zostać oddana do użytku.

"Dzięki zrealizowanym pracom poprawi się bezpieczeństwo ruchu samochodowego, a co ważne, także pieszych – wyjaśniał burmistrz W. Janiszewski. Wyremontowana droga stanowiąca łącznik między ulicą Armii Krajowej i ks. Pojdy przyczyni się również do poprawy płynności ruchu w Leszczynach.

Inwestycja została wyceniona w kosztorysie inwestorskim na pond 3 miliony złotych, ostatecznie udało się wyłonić wykonawcę, który w doskonały sposób zrealizował to zadanie za 1 770 000 złotych. 50% środków otrzymaliśmy z budżetu państwa, 50% przeznaczono ze środków gminy. Jestem pewien, że to nie koniec, jakże potrzebnych, inwestycji drogowych, na które udało nam się pozyskać znaczne środki zewnętrzne".

Zgodnie z zapowiedzą burmistrza, UGiM będzie aplikował o kolejne środki finansowe w następnej edycji popularnych "schetynówek". 

W uroczystości wziął udział wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, który podkreślił, znaczenie rządowego programu przebudowy dróg.

W ciągu roku, w ramach programu, udało nam się zmodernizować aż 100 kilometrów dróg. Przeznaczyliśmy ok.35 mln. zł na remonty dróg powiatowych i ok. 33 na drogi gminne. Potrzeby w tym obszarze są jednak wciąż bardzo duże" - dodał wicewojewoda.

S. Dąbrowa przekazał również na ręce burmistrza W. Janiszewskiego pismo od wojewody śląskiego Z. Łukaszczyka, zawierające podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces inwestycyjny oraz życzenia dobrego użytkowania drogi. Tego samego życzył mieszkańcom również poseł Marek Krząkała.

Zgromadzeni na otwarciu nie przecinali wstęgi, mieli jednak okazję zobaczyć najnowszą gminna ciężarówkę zakupioną dzięki funduszom unijnym. Specjalny podnośnik HDS uniósł w górę barierę zamykająca ruch drogowy i "schetynówka" została oddana do użytkowania.

"Jakość wykonania tej inwestycji jest bardzo dobra. Jednak ostateczna ocena będzie należeć do mieszkańców i użytkowników trasy" - dodał burmistrz Wiesław Janiszewski. 

do góry