Strona główna/Urząd/Aktualności/Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 10 Lutego 2015

Informujemy, że w celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Zarządzeniem Nr 555/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2014 roku wprowadza się regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Patronat Honorowy Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom (imprezom, wydarzeniom) o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym poza granicami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Gminy i Miasta.

Prawo przyznania Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć, przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Do pobrania:

  • - Zarządzenie Nr 555/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2014 roku wraz załącznikami w sprawie regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  • - Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  • - Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
  • - Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)

     

do góry