Strona główna/Urząd/Aktualności/Przedszkole nr 10 świętowało 30-lecie

Przedszkole nr 10 świętowało 30-lecie

Aktualności 7 Czerwca 2017

 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu-

o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, mysleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

 

Tym cytatem placówka opatrzyła swoje 30-te urodziny. Przedszkole każdego dnia od 1987 roku udowadnia jak ważna jest misja jego działania. Wczorajsze obchody jubileuszu w piękny sposób podsumowały realizację postawionych sobie przez kadrę przedszkola celów. Nie zabrakło wspomnień, historii, wspaniałych występów artystycznych, w których zaprezentowały się wszystkie przedszkolaki, wzruszeń, podziękowań, gratulacji, życzeń i wspólnej zabawy.

 

W części oficjalnej obchodów w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym uczestniczyli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Tokarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Andrzej Raudner,  ks. proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce Jan Piontek, Przewodnicząca komisji kultury, oświaty i sportu Rady Miejskiej Stefania Szyp, dyrektor MOK -u Mariola Czajkowska, dyrektor OPS-u Celina Cymorek, dyrektor ZEAS-u Barbara Pifczyk-Suchy, dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska, dyrektor OPP Joanna Rzymanek, komendant komisariatu policji w Czerwionce-Leszczynach Roman Chlubek.

Przedszkole nr 10 prowadzi swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną od 1 września 1987 roku. Przedszkole usytuowane jest na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Jana Pawła II 18. Budynek otoczony jest ogrodem, wyposażonym w urządzenia terenowe, sprzęt zabaw dla dzieci, piaskownice. Do 1995 r. Przedszkole było placówką 4-oddziałową, później stopniowo rozrastało się, a obecnie istnieje jako 8-oddziałowe, w tym dwa oddziały popołudniowe i trzy oddziały integracyjne, bogato wyposażone w niezbędny sprzęt. Celem integracji jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków, tak, aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami. Podstawą pracy placówki jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu warunków, aby mogło w pełni realizować program.

„W naszym przedszkolu najważniejsze jest dziecko – podkreśliła dyrektor placówki Gabriela Grochla. - Przedszkole nr 10 pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio dla jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości europejskiej, regionalnej i narodowej. Rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła, tolerancji, wzajemnej akceptacji dzieci zdrowych i chorych – wie, że na świecie są nie tylko dzieci zdrowe, ale także takie, które potrzebują naszej pomocy”.

Przedszkole posiada swoje tradycje (spotkania wigilijne, uroczystości okolicznościowe, festyny, bale środowiskowe, akcje charytatywne). W realizację procesu wychowawczo-dydaktycznego aktywnie włączają się rodzice, stając się współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dziecko. Przedszkolaki badają i dokumentują ślady przeszłości poprzez wycieczki, na których poznają zabytki swojego miasta i regionu. W Przedszkolu stworzono Izbę Tradycji, bogato wyposażoną w różnego rodzaju eksponaty. Poznanie historii poprzez dziecko pozwala mu na aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

„Dumą przedszkola są liczne sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych wychowanków zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Przedszkolaki zdobywają nagrody w przeglądach: muzycznych tanecznych, plastycznych, regionalnych i sportowych” - dodała Izabela Piksa, wicedyrektor przedszkola.

Placówka posiada wiele certyfikatów, wśród nich m.in.: „Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości”, „Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” czy „Przedszkole z pasją”. Przy przedszkolu działa Akademia Małego Przedszkolaka, czyli cykliczne prowadzenie spotkań dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola. Ma to na celu nawiązanie kontaktów z innymi dziećmi, upowszechnianie edukacji wychowania przedszkolnego, rozbudzanie przynależności do grupy rówieśniczej, rozwijanie aktywności twórczej oraz wyrobienie nawyku samodzielności.

Dla wszystkich przyjaciół przedszkola, osób, które wspierają placówkę pomocą finansową, rzeczową, przygotowano pamiątkowe statuetki.

Burmistrz W. Janiszewski podziękował za zaangażowanie i oddanie, z jakim cały personel przedszkola wypełnia swoje obowiązki, „Stworzyliście przy ul. Jana Pawła dla kilku pokoleń dzieci drugi dom, w którym przedszkolaki czują się szczęśliwe i bezpieczne. Życzę wielu kolejnych sukcesów i gratuluję”.

Obchody 30-lecia placówki po uroczystej mszy świętej, zakończył festyn w ogrodzie przedszkolnym.

do góry