Projekt

Aktualności 16 Października 2009

Powiat Rybnicki realizauje projekt, który adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym (bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo)- w ramach którego odbędą sie kursy branżowe.

Nabór do projektu trwa od 15-26 października.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin wraz załącznikami, wszystkie formularze oraz potrzebne informacje dotyczące powyższego projektu znajdują sie również na stronie Starostwa Powiatowego w Rybniku: www.starostwo.rybnik.pl

do góry