Strona główna/Urząd/Aktualności/Projekt „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Projekt „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Aktualności 11 Lutego 2019

Powiat Rybnicki i Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny realizują projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno- zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności poprzez udział w spotkaniach w ramach projektu. W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej (KIS) istotne jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników KIS i wzmocnienie kompetencji społecznych zaradności, samodzielności i aktywności.

 

 

 

 

W ramach projektu Powiat Rybnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku od 01 kwietnia 2018r. realizować będzie działania w Warsztatach Aktywnej Integracji skierowane do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego. Siedzibą Warsztatu będzie budynek byłego dworca PKP w Suminie gm. Lyski.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia będą miały formę wsparcia dziennego i odbywać się będą w czterech pracowniach: pracowni rękodzieła, pracownik biżuterii artystycznej, pracowni kroju i szycia, pracowni sprzątania i ogrodnictwa zgodnie z indywidualną ścieżką rehabilitacji i terapii.

W ramach zajęć realizowanych w poszczególnych pracowniach przewidziano między innymi:

 

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA


-kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej

-rozbudzanie wrażliwości estetycznej

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-rozwijanie wrażliwości na piękno poprzez wykorzystanie różnych technik i metod

-wykonywanie okolicznościowych materiałów artystycznych

-własnoręczne wykonywanie świec okolicznościowych przy pomocy

-prowadzenie warsztatów mydlarskich - wykonywanie mydeł o różnych formach i zapachach, okolicznościowych, prezentowych

-nauka dbania o czystość otoczenia

-przestrzeganie zasad BHP

 

PRACOWNIA SPRZĄTANIA I OGRODNICTWA


-nauka właściwego stosowania środków myjących,

-nauka dbania o czystość otoczenia

-nauka zasad BHP

-nauka obsługi naczyń niezbędnych do wykonywania prac z zakresu sprzątania

-zasady pracy w ogrodzie - poznanie sposobów siania i sadzenia roślin, zbiory owoców i warzyw, pielęgnacja kwiatów

-obsługa maszyn i narzędzi ogrodniczych

-przestrzeganie zasad BHP

 

PRACOWNIA BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ


-kształtowanie sprawności manualnych

-wykonywanie prostych elementów biżuterii artystycznej

-przestrzeganie zasad BHP

 

PRACOWNIA SZYCIA I KROJU


-nauka prostego szycia ręcznego

-przygotowywanie wykrojów

-nauka obsługi maszyn szyjących

-nauka zasad BHP

-nauka prostych form przygotowywania za pomocą odpowiednich sprzętów, materiałów

-przestrzeganie zasad BHP

 

 

W Warsztacie prowadzone są następujące formy wsparcia: terapia zajęciowa, wsparcie logopedyczne, terapia logopedyczna, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe.

Dodatkowo każdy uczestnik ma zapewniony ciepły poczęstunek podczas dziennych zajęć w warsztacie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku prz ul. 3-go Maja 31 w Rybniku, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru uczestników projektu.

Regulamin naboru uczestników dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Rybniku oraz w siedzibie Centrum. Tel. kontaktowy 32 42 28 300.

do góry