Strona główna/Urząd/Aktualności/Projekt "Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"

Projekt "Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"

Aktualności 13 Lutego 2014

W dniu 10 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i Urzędu Gminy i Miasta w ramach projektu pn. „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji do udziału w tworzeniu nowych warunków współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Nasza praca w ramach realizowanego projektu ma jeden podstawowy cel – dokonanie wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy NGO - JST oraz sformułowanie pomysłów, jak te relacje – jeśli jest taka potrzeba – poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Cele szczegółowe spotkań:

 • diagnoza stanu obecnego, mapowanie rzeczywistości współpracy JST/NGO,

 • diagnozowanie poszczególnych obszarów przedstawionych w Modelu Współpracy tj.

  - obszar współpracy JST/NGO w zakresie tworzenia polityk publicznych;
  - obszar współpraca JST/NGO w zakresie realizacji zadań publicznych;
  - obszar infrastruktury współpracy JST/NGO, tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej.

 

Wyniki naszej pracy (diagnozy) i stworzone rekomendacje będą wykorzystane przez grupy robocze, które zajmą się wypracowaniem konkretnych rozwiązań w poszczególnych obszarach.

Harmonogram spotkań

 • I spotkanie 10.02 - zrealizowane -
 • II spotkanie 17.02
 • III spotkanie 10.03
 • IV spotkanie 17.03

Przedstawiciele organizacji mogą przystapisc do porojektu na dowolnym etapie. Jednak liczymy na to, że największe możliwości wpływu na kształt współpracy organizacji pozarządowych z administracją w Czerwionce-Leszczynach da Państwu pełny udział w całym procesie planowania, już od momentu tworzenia diagnozy.

Wszystkie działania odbędą się na terenie Czerwionki-Leszczyn (Miejski Ośrodek Kultury w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w dzielnicyCzerwionka, ul. 3-go Maja 36A).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin i zasady naboru, dostępne w zakładce "Projekty społeczne": http://czerwionka-leszczyny.pl/wspolnie-znaczy-lepiej-system-pracy-organizacji-pozarzadowych-i-administracji-w-czerwionce-leszczynach

 

                                             

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry